Jump to content

NOWY SZABLON NA FORUM

Wprowadziliśmy nowy szablon na forum!

Prosimy o zgłaszanie znalezionych błędów.

Przejdź do tematu

NABÓR DO ADMINISTRACJI

Z dniem 20.04.2020 został otwarty nabór do Administracji forum.

Jeżeli chcesz nam pomóc w rozwoju nie zwlekaj, złóz podanie już teraz!

Przejdź do tematu

VIP ZA FREE!

Grasz na naszych serwerach i chcesz dostać darmowego VIP'a?

Odwiedź dział "Odbierz darmowego VIP'a" na wybranym przez Ciebie serwerze !

Przejdź do tematu
# Nickname Score Time Played
『Chopinekk ᴇxᴇ』 46 kills 19 minutes and 49 seconds
『cu4r ᴇxᴇ』 25 kills 1 hour, 7 minutes and 6 seconds
b r teee 16 kills 10 minutes and 51 seconds
๏ℓɨฬɨ€я1980 16 kills 13 minutes and 56 seconds
:# 13 kills 16 minutes and 14 seconds
S1kOrA 8 kills 58 minutes and 30 seconds
Rzeznia.Pro - GOTV 0 kills 19 hours, 11 minutes and 19 seconds
Wąsikowa❤ 0 kills 7 minutes and 24 seconds
de_mirage
# Nickname Score Time Played
Czasoumilacz 0 kills
TS3Gamer.pl \p @BOT #1 0 kills
â ª Witaj na TS3Gamer.pl â ª 0 kills
TS3Gamer.pl \p @BOT #2 0 kills
TS3Gamer.pl \p Impreza 0 kills
TS3Gamer.pl \p Disco Polo 0 kills
TS3Gamer.pl \p Rap&Hip-Hop 0 kills
Matiks 0 kills
KelUs 0 kills
Erykowskyy 0 kills
Adi k00t 0 kills
GzyÅ 0 kills
Binders 0 kills
phobos 0 kills
TeamSpeakUser 0 kills
dafid 0 kills
poszedÅ em z maÅ Ä na molo 0 kills
DAWID 0 kills
Tacky 0 kills
jebacpolicje 0 kills
Masny Ted ð 0 kills
Call me homie 0 kills
Opek 0 kills
n/a
Właściciel

FareN

 Właściciel

FareN last won the day on July 16

FareN had the most liked content!

Community Reputation

12 Good

6 Followers

About FareN

 • Birthday 09/14/1995

Informacje personalne

 • Imię
  Damian
 • Płeć
  Mężczyzna
 • Ulubiony serwer
  [CS:GO] Only Mirage

Kontakt

 • Steam
  panczobiceps

Recent Profile Visitors

748 profile views
 1. Losowy VIP po X rundach. Po X rundach losuje osobę, która dostanie darmowego vipa do końca mapy. Możemy ustawić od ilu graczy od której rundy. Możemy również dać większą szansę graczom, którzy posiadają daną nazwę w nicku (wszystko zmieniamy w cvarach). Możemy również dać daną flagę. Kod: #include <sdktools> #pragma semicolon 1 #pragma newdecls required ConVar gc_RandomVIP, gc_VIPFlag, gc_MinPlayers, gc_MOD_TAG; ConVar gc_EnableWebsite, gc_Website; char MOD_TAG[64], WEB[64]; int g_iRound; ArrayList pula_graczy; public Plugin myinfo = { name = "ADEPT --> Losowy VIP", description = "Autorski Plugin StudioADEPT.net", author = "Brum Brum", version = "1.0", url = "http://www.StudioADEPT.net/forum", }; public void OnPluginStart() { pula_graczy = new ArrayList(); gc_RandomVIP = CreateConVar("sm_vip_random_round", "5", "Runda w której ma wylosować vipa (rozgrzewka nie jest brana pod uwagę)"); gc_VIPFlag = CreateConVar("sm_vip_random_flag", "o", "Flaga którą ma otrzymać vip"); gc_MinPlayers = CreateConVar("sm_vip_random_player", "2", "Minimalna ilość graczy do wylosowania vipa"); gc_EnableWebsite = CreateConVar("sm_vip_random_website_enable", "1", "Zwiększa szanse graczom, który zawierają nazwe sieci w nicku(Wymagany cvar niżej)"); gc_Website = CreateConVar("sm_vip_random_website_name", "StudioADEPT.net", "Nazwa sieci zwiększająca szanse na losowego vipa"); gc_MOD_TAG = CreateConVar("sm_vip_random_tag", "ADEPT", "TAG pokazywany na czacie"); gc_MOD_TAG.AddChangeHook(MOD_TAGNameChanged); gc_MOD_TAG.GetString(MOD_TAG, sizeof(MOD_TAG)); gc_Website.AddChangeHook(WEBNameChanged); gc_Website.GetString(WEB, sizeof(WEB)); HookEvent("round_start", Event_RoundStart); HookEvent("cs_win_panel_match", RestartRound); AutoExecConfig(true, "ADEPT_LosowyVIP"); } public void MOD_TAGNameChanged(ConVar convar, const char[] oldValue, const char[] newValue) { Format(MOD_TAG, sizeof(MOD_TAG), newValue); } public void WEBNameChanged(ConVar convar, const char[] oldValue, const char[] newValue) { Format(WEB, sizeof(WEB), newValue); } public Action Event_RoundStart(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast) { if (IsWarmup())return; int Runda = gc_RandomVIP.IntValue; int MinPlayers = gc_MinPlayers.IntValue; int Players = GetPlayerCount(); g_iRound++; if (g_iRound == Runda) { if (Players >= MinPlayers)GetRandomVIP(); else PrintToChatAll("\x01\x0B★ \x07[%s -> Losowy VIP]\x04 Jest zbyt mało graczy aby wylosować VIPa!", MOD_TAG); } } public Action RestartRound(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast) { g_iRound = 0; } void GetRandomVIP() { int Random = GetRandomPlayer(); PrintToChatAll("\x01\x0B★ \x07[%s -> Losowy VIP]\x04 Trwa losowanie VIP'a...", MOD_TAG); PrintToChatAll("\x01\x0B★ \x07[%s -> Losowy VIP]\x04 Trwa losowanie VIP'a...", MOD_TAG); PrintToChatAll("\x01\x0B★ \x07[%s -> Losowy VIP]\x04 Trwa losowanie VIP'a...", MOD_TAG); if (Random) { PrintToChatAll("\x01\x0B★ \x07[%s -> Losowy VIP]\x04 Losowym VIP'em zostaje \x02%N\x04 Gratulujemy!", MOD_TAG, Random); SetUserFlagBits(Random, GetUserFlagBits(Random) | GetFlag()); } else PrintToChatAll("\x01\x0B★ \x07[%s -> Losowy VIP]\x04 Nie można wylosować VIP`a ponieważ na serwerze są same VIPY!", MOD_TAG); } bool HaveFlag(int client) { int flag = GetFlag(); if (GetUserFlagBits(client) & flag)return true; else return false; } int GetRandomPlayer() { pula_graczy.Clear(); for (int i = 1; i < MaxClients; i++) { if (IsValidClient(i)) { if (gc_EnableWebsite.BoolValue) { if (!HaveFlag(i) && HaveWebSite(i)) { pula_graczy.Push(i); pula_graczy.Push(i); } else if (!HaveFlag(i) && !HaveWebSite(i))pula_graczy.Push(i); } else { if (!HaveFlag(i))pula_graczy.Push(i); } } } if (pula_graczy.Length == 0)return 0; return pula_graczy.Get(GetRandomInt(0, pula_graczy.Length - 1)); } bool HaveWebSite(int client) { if (!IsValidClient(client))return false; char name[MAX_NAME_LENGTH]; GetClientName(client, name, sizeof(name)); if (StrContains(name, WEB, true) != -1)return true; else return false; } int GetPlayerCount() { int count; for (int i = 1; i <= MaxClients; i++) { if (IsValidClient(i))count++; } return count; } int GetFlag() { char flag[10]; gc_VIPFlag.GetString(flag, sizeof(flag)); return ReadFlagString(flag); } public bool IsValidClient(int client) { if (!(1 <= client <= MaxClients) || !IsClientInGame(client) || !IsClientConnected(client) || IsFakeClient(client) || IsClientSourceTV(client)) return false; return true; } bool IsWarmup() { int warmup = GameRules_GetProp("m_bWarmupPeriod", 4, 0); if (warmup == 1)return true; else return false; } Download: ADEPT_LosowyVIP.sp
 2. O Pluginie: Plugin umożliwia ustawienie własnej piosenki MVP. Komendy: !mvp - Główne menu. !testmvp - Puszczenie losowej muzyki z folderu z piosenkami. Instalacja: Plik .smx wrzucamy do: addons/sourcemod/plugins/ Plik .cfg wrzucamy do: addons/sourcemod/scripting/ Folder mvp_yamakashi wrzucamy do : csgo/sound/ Kod: /* [ Includes ] */ #include <sourcemod> #include <sdktools> #include <multicolors> #include <clientprefs> /* [ Compiler Options ] */ #pragma newdecls required #pragma semicolon 1 /* [ Defines ] */ #define PluginTag "{darkred}[ {lightred}★{darkred} MVP Music {lightred}★ {darkred}]{default}" /* [ Handles ] */ Handle g_hCookie, g_hCookie2, g_hCookie3, g_hCookie4; /* [ Arrays ] */ ArrayList g_arSounds; ArrayList g_arFlag; ArrayList g_arMusicName; ArrayList g_arPlayerMusic; /* [ Chars ] */ char g_sLogFile[256]; /* [ Integers ] */ int g_iClientMusic[MAXPLAYERS + 1]; int g_iClientVolume[MAXPLAYERS + 1]; int g_iFirstConnect[MAXPLAYERS + 1]; int g_iMusics; /* [ Floats ] */ float g_fClientVolume[MAXPLAYERS + 1]; /* [ Plugin Author and Information ] */ public Plugin myinfo = { name = "[CS:GO] MVP Music", author = "Yamakashi", description = "Plugin umożliwia ustawienie własnej muzyki MVP.", version = "1.0", url = "https://steamcommunity.com/id/yamakashisteam" }; /* [ Plugin Startup ] */ public void OnPluginStart() { /* [ Commands ] */ RegConsoleCmd("sm_mvp", MvpMusic_CMD, "[MVP Music] Główne menu"); RegConsoleCmd("sm_mvpmusic", MvpMusic_CMD, "[MVP Music] Główne menu"); RegConsoleCmd("sm_music", MvpMusic_CMD, "[MVP Music] Główne menu"); RegConsoleCmd("sm_muzyka", MvpMusic_CMD, "[MVP Music] Główne menu"); RegConsoleCmd("sm_testmvp", TestMvp_CMD, "[MVP Music] Puszcza losową piosenkę"); /* [ Cookies ] */ g_hCookie = RegClientCookie("yamakashi_mvpmusic", "Głośność pisoenki", CookieAccess_Private); g_hCookie2 = RegClientCookie("yamakashi_mvpmusic2", "Wyświetlana głośność piosenki", CookieAccess_Private); g_hCookie3 = RegClientCookie("yamakashi_mvpmusic3", "Numer piosenki", CookieAccess_Private); g_hCookie4 = RegClientCookie("yamakashi_mvpmusic4", "Pierwsze połączenie", CookieAccess_Private); /* [ Hooks ] */ HookEvent("round_mvp", Event_RoundMVP); /* [ Arrays ] */ g_arSounds = new ArrayList(512); g_arFlag = new ArrayList(32); g_arMusicName = new ArrayList(64); g_arPlayerMusic = new ArrayList(64); /* [ Check Player ] */ for (int i = 1; i <= MaxClients; i++) if (IsValidClient(i)) OnClientCookiesCached(i); /* [ LogFile ] */ char sDate[16]; FormatTime(sDate, sizeof(sDate), "%Y-%m-%d", GetTime()); BuildPath(Path_SM, g_sLogFile, sizeof(g_sLogFile), "logs/yLogs/%s.log", sDate); } /* [ Standart Actions ] */ public void OnClientAuthorized(int client, const char[] sAuth) { g_iClientMusic[client] = -1; g_iClientVolume[client] = 100; g_fClientVolume[client] = 1.0; } public void OnClientPutInServer(int client) { g_iFirstConnect[client] = 1; } public void OnClientCookiesCached(int client) { char sValue[16]; GetClientCookie(client, g_hCookie4, sValue, sizeof(sValue)); g_iFirstConnect[client] = StringToInt(sValue); if(!g_iFirstConnect[client]) { g_iClientMusic[client] = -1; g_iClientVolume[client] = 100; g_fClientVolume[client] = 1.0; return; } GetClientCookie(client, g_hCookie, sValue, sizeof(sValue)); g_fClientVolume[client] = StringToFloat(sValue); GetClientCookie(client, g_hCookie2, sValue, sizeof(sValue)); g_iClientVolume[client] = StringToInt(sValue); GetClientCookie(client, g_hCookie3, sValue, sizeof(sValue)); g_iClientMusic[client] = StringToInt(sValue); } public void OnClientDisconnect(int client) { if (AreClientCookiesCached(client)) { char sValue[16]; Format(sValue, sizeof(sValue), "%.2f", g_fClientVolume[client]); SetClientCookie(client, g_hCookie, sValue); Format(sValue, sizeof(sValue), "%d", g_iClientVolume[client]); SetClientCookie(client, g_hCookie2, sValue); Format(sValue, sizeof(sValue), "%d", g_iClientMusic[client]); SetClientCookie(client, g_hCookie3, sValue); Format(sValue, sizeof(sValue), "%d", g_iFirstConnect[client]); SetClientCookie(client, g_hCookie4, sValue); } g_iClientMusic[client] = -1; g_iClientVolume[client] = 100; g_fClientVolume[client] = 1.0; g_iFirstConnect[client] = 0; } public void OnMapStart() { MVP_LoadMusic(); MVP_Initialize_Items(); MVP_LoadTestMvp(g_arSounds); } public void OnMapEnd() { g_arFlag.Clear(); g_arMusicName.Clear(); g_arPlayerMusic.Clear(); } /* [ Events ] */ public Action Event_RoundMVP(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast) { int client = GetClientOfUserId(event.GetInt("userid")); if (!IsValidClient(client)) return Plugin_Continue; char sName[128], sFile[128]; g_arMusicName.GetString(g_iClientMusic[client], sName, sizeof(sName)); g_arPlayerMusic.GetString(g_iClientMusic[client], sFile, sizeof(sFile)); if (g_iClientMusic[client] > -1) { CPrintToChatAll("%s {lime}Aktualnie leci piosenka: {lightred}%s{lime}, która należy do gracza {lightred}%N{lime}.", PluginTag, sName, client); for(int i = 1; i < MaxClients; i++) if (IsValidClient(i)) { PrecacheSound(sFile, true); ClientCommand(i, "playgamesound Music.StopAllMusic"); EmitSoundToClient(i, sFile, _, _, _, _, g_fClientVolume[i]); } } return Plugin_Continue; } /* [ Commands ] */ public Action MvpMusic_CMD(int client, int args) { char sBuffer[512], sName[128]; if(g_iClientMusic[client] > -1) g_arMusicName.GetString(g_iClientMusic[client], sName, sizeof(sName)); Menu mvp = new Menu(MvpMusic_Handler); Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "[ # MVP Music :: Główne Menu # ]\n"); if (g_iClientMusic[client] == -1) Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "%s\nAktualna piosenka: Brak\n", sBuffer); else Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "%s\nAktualna piosenka: %s\n", sBuffer, sName); Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "%s\nAktualna głośność: %d%%%", sBuffer, g_iClientVolume[client]); mvp.SetTitle(sBuffer); mvp.AddItem("1", "»Wybierz muzykę."); mvp.AddItem("2", "»Dostosuj głośność"); mvp.Display(client, MENU_TIME_FOREVER); } public int MvpMusic_Handler(Menu menu, MenuAction action, int client, int position) { if (action == MenuAction_Select) { char sItem[32]; menu.GetItem(position, sItem, sizeof(sItem)); if (StrEqual(sItem, "1")) ShowMvpList(client); else if (StrEqual(sItem, "2")) Mvp_ChangeVolume(client); } else if (action == MenuAction_End) menu.Close(); } public void ShowMvpList(int client) { char sNumber[128], sText[512], sBuffer[512], sFlag[32]; Menu mvp_music = new Menu(ShowMvpList_Handler); mvp_music.SetTitle("[ # MVP Music :: Wybierz Piosenkę # ]"); if(g_iClientMusic[client] > -1) mvp_music.AddItem("default", "Usuń piosenkę"); for(int i = 0; i < g_iMusics; i++) { Format(sNumber, sizeof(sNumber), "%d", i); if(g_iClientMusic[client] == i) { g_arMusicName.GetString(i, sText, sizeof(sText)); Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "%s | [ # Aktualna # ]", sText); mvp_music.AddItem(sNumber, sBuffer, ITEMDRAW_DISABLED); } else { g_arFlag.GetString(i, sFlag, sizeof(sFlag)); g_arMusicName.GetString(i, sText, sizeof(sText)); mvp_music.AddItem(sNumber, sText, CheckFlags(client, sFlag)); } } mvp_music.Display(client, MENU_TIME_FOREVER); } public int ShowMvpList_Handler(Menu menu, MenuAction action, int client, int position) { if (action == MenuAction_Select) { char sItem[512]; menu.GetItem(position, sItem, sizeof(sItem)); int music = StringToInt(sItem); if(StrEqual(sItem, "default")) { g_iClientMusic[client] = -1; CPrintToChat(client, "%s Usunąłeś swoją piosenkę.", PluginTag); } else { g_iClientMusic[client] = music; char sName[128]; g_arMusicName.GetString(g_iClientMusic[client], sName, sizeof(sName)); CPrintToChat(client, "%s Ustawiłeś piosenkę: {lime}%s{default} .", PluginTag, sName); } ShowMvpList(client); } else if (action == MenuAction_End) menu.Close(); } public void Mvp_ChangeVolume(int client) { char sBuffer[512]; Menu volume = new Menu(ChangeVolume_Handler); Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "[ # MVP Music :: Zmiana głośności # ]"); Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "%s\nAktualna głośność: %d%%%", sBuffer, g_iClientVolume[client]); Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "%s\nAby przetestować głośność wpisz !testmvp\n ", sBuffer); volume.SetTitle(sBuffer); volume.AddItem("1", "Pogłoś o 10%"); volume.AddItem("2", "Ścisz o 10%"); volume.AddItem("3", "Wycisz"); volume.Display(client, MENU_TIME_FOREVER); } public int ChangeVolume_Handler(Menu menu, MenuAction action, int client, int position) { if (action == MenuAction_Select) { char sItem[32]; menu.GetItem(position, sItem, sizeof(sItem)); if (StrEqual(sItem, "1")) { g_fClientVolume[client] = g_fClientVolume[client] + 0.1; g_iClientVolume[client] += 10; if (g_fClientVolume[client] > 1.0) { g_fClientVolume[client] = 1.0; g_iClientVolume[client] = 100; } } else if (StrEqual(sItem, "2")) { g_fClientVolume[client] = g_fClientVolume[client] - 0.1; g_iClientVolume[client] -= 10; if(g_fClientVolume[client] < 0.0) { g_fClientVolume[client] = 0.0; g_iClientVolume[client] = 0; } } else if(StrEqual(sItem, "3")) { g_fClientVolume[client] = 0.0; g_iClientVolume[client] = 0; } Mvp_ChangeVolume(client); } else if (action == MenuAction_End) menu.Close(); } public Action TestMvp_CMD(int client, int args) { char szSound[512] = "mvp_yamakashi/"; GetSound(g_arSounds, szSound, sizeof(szSound)); ClientCommand(client, "playgamesound Music.StopAllMusic"); EmitSoundToClient(client, szSound, _, _, _, _, g_fClientVolume[client]); } /* [ Config ] */ public void MVP_LoadMusic() { int Music_ID; KeyValues kv = CreateKeyValues("MVP Musics"); char sPathMusicsCfg[256], stPathMusicsCfg[256]; Format(stPathMusicsCfg, sizeof(stPathMusicsCfg), "configs/MvpMusics.cfg"); BuildPath(Path_SM, sPathMusicsCfg, sizeof(sPathMusicsCfg), stPathMusicsCfg); kv.ImportFromFile(sPathMusicsCfg); if (!kv.GotoFirstSubKey()) { LogError("[X MVP MUSIC X] Nie znaleziono piosenek."); SetFailState("[X MVP MUSIC X] Nie znaleziono piosenek."); return; } do { char sBuffer[128]; kv.GetSectionName(sBuffer, sizeof(sBuffer)); g_arMusicName.PushString(sBuffer); kv.GetString("song_file", sBuffer, sizeof(sBuffer)); g_arPlayerMusic.PushString(sBuffer); kv.GetString("flag", sBuffer, sizeof(sBuffer)); g_arFlag.PushString(sBuffer); Music_ID++; } while (kv.GotoNextKey()); delete kv; g_iMusics = Music_ID; LogMessage("[✔ MVP MUSIC ✔] | Załadowano %i piosenek z configu!", Music_ID); return; } public void MVP_Initialize_Items() { KeyValues kv = CreateKeyValues("MVP Musics"); if (!kv.ImportFromFile("configs/MvpMusics.cfg"))return; if (!kv.GotoFirstSubKey())return; do { char sMp3Path[128], sBuffer[512]; kv.GetString("mp3", sMp3Path, sizeof(sMp3Path)); Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "sound/%s", sMp3Path); AddFileToDownloadsTable(sBuffer); } while (kv.GotoNextKey()); delete kv; } /* [ Helpers ] */ int MVP_LoadTestMvp(ArrayList arraySounds) { arraySounds.Clear(); char soundPathFull[PLATFORM_MAX_PATH]; Format(soundPathFull, sizeof(soundPathFull), "sound/mvp_yamakashi/"); DirectoryListing pluginsDir = OpenDirectory(soundPathFull); if (pluginsDir != null) { char fileName[128]; while (pluginsDir.GetNext(fileName, sizeof(fileName))) { int extPosition = strlen(fileName) - 4; if (StrContains(fileName, ".mp3", false) == extPosition) { char soundName[512]; Format(soundName, sizeof(soundName), "sound/mvp_yamakashi/%s", fileName); AddFileToDownloadsTable(soundName); Format(soundName, sizeof(soundName), "mvp_yamakashi/%s", fileName); PrecacheSound(soundName, true); arraySounds.PushString(soundName); } } } return arraySounds.Length; } bool GetSound(ArrayList arraySounds, char[] szSound, int soundSize) { if (arraySounds.Length <= 0)return false; int soundToPlay = GetRandomInt(0, arraySounds.Length - 1); arraySounds.GetString(soundToPlay, szSound, soundSize); if (arraySounds.Length == 0) MVP_LoadTestMvp(arraySounds); return true; } public int CheckFlags(int client, const char[] sFlag) { if(GetUserFlagBits(client) & ADMFLAG_ROOT) return ITEMDRAW_DEFAULT; if(GetUserFlagBits(client) & ReadFlagString(sFlag)) return ITEMDRAW_DEFAULT; if(StrEqual(sFlag, "")) return ITEMDRAW_DEFAULT; return ITEMDRAW_DISABLED; } stock bool IsValidClient(int client) { if(client <= 0 ) return false; if(client > MaxClients) return false; if(!IsClientConnected(client)) return false; if(IsFakeClient(client)) return false; return IsClientInGame(client); } Download: MVP Music.rar
 3. i co jezeli chodzi o admina cheaterów coraz to więcej 

   

 4. "życie jest piękne tylko trzeba umieć z niego korzystać ..."

  1. szymkee321

    szymkee321

   święte słowa 

Pamiętaj CS-Hejdz.pl to nie tylko forum !

Dołącz do nas na:

×
×
 • Create New...